hotline (0221) 3550 741

GẶP MẶT, CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC ĐƯỜNG - PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

  •   30/11/2022
  •   Đã xem:13

Bệnh viện YDCT tỉnh Hưng Yên tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Đức Đường, phó Giám đốc bệnh viện về nghỉ hưu theo chế độ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816

  •   16/10/2019
  •   Đã xem:3933

Tập huấn "chẩn đoán&điều trị bệnh lý nam học" và chuyển giao kỹ thuật "bào chế cao đặc, cao dán, cốm tan, chè tan từ dược liệu"