hotline (0221) 3550 741

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816

  •   16/10/2019
  •   Đã xem:3481

Tập huấn "chẩn đoán&điều trị bệnh lý nam học" và chuyển giao kỹ thuật "bào chế cao đặc, cao dán, cốm tan, chè tan từ dược liệu"