hotline (0221) 3550 741

TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI

  •   27/03/2023
  •   Đã xem:8

Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế trong bệnh viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý liên quan đến bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh.

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816

  •   16/10/2019
  •   Đã xem:4100

Tập huấn "chẩn đoán&điều trị bệnh lý nam học" và chuyển giao kỹ thuật "bào chế cao đặc, cao dán, cốm tan, chè tan từ dược liệu"