hotline (0221) 3550 741

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  •   29/07/2020
  •   Đã xem:25

Ngày 28/7, Bệnh viện YDCT tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội trường Bệnh viện.

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816

  •   16/10/2019
  •   Đã xem:1323

Tập huấn "chẩn đoán&điều trị bệnh lý nam học" và chuyển giao kỹ thuật "bào chế cao đặc, cao dán, cốm tan, chè tan từ dược liệu"