hotline (0221) 3550 741

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:4829

- Ngày thành lập: 05/9/2000 - Phó trưởng phòng: Bác sĩ CKI Hoàng Nguyễn Huyền Trang

Phòng Tổ chức hành chính

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:4572

- Ngày thành lập: 02/7/2000 - Trưởng phòng: Kỹ sư. Đỗ Văn Triệu - Phó Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Thảo

Phòng Điều dưỡng

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:2091

- Ngày thành lập: 08/11/2011 - Trưởng phòng: Thạc sĩ YTCC. Bùi Quang Tùng

Phòng Tài chính kế toán

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1220

- Ngày thành lập: 01/7/2000 - Trưởng phòng: Thạc sỹ kinh tế - Lê Thị Chinh

Khoa khám bệnh

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:2167

- Ngày thành lập: 15/9/2000 - Phụ trách khoa: BS CKI Trịnh Xuân Viết - Điều dưỡng trưởng khoa: CN ĐD. Hoàng Thị Diệu Hường

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1310

- Ngày thành lập: 27/10/2015 - Trưởng khoa: BS. Lê Trung Thiện - Phụ trách công tác Điều dưỡng khoa: CN ĐD. Trần Tuấn Anh

Khoa Nội - Nhi

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1421

- Ngày thành lập: 01/11/2000 - Phó Trưởng khoa: BSCKI. Hoàng Văn Bình - Điều dưỡng trưởng khoa:Thạc sỹ YTCC Nguyễn Ngọc Hải

Khoa ngoại

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1292

- Ngày thành lập: 01/02/2002 - Trưởng khoa: BSCKI. Bùi Đức Thắng - Điều dưỡng trưởng khoa: CN ĐD Nguyễn Thị Phương Lan

Khoa Châm cứu dưỡng sinh

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1413

- Ngày thành lập:07/01/2004 -Trưởng khoa: BSCKI. Bạc Thùy Lan - Điều dưỡng Trưởng khoa: CNĐD Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Khoa Phục hồi chức năng

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1310

- Ngày thành lập: 08/11/2013 - Phụ trách khoa: BS CKI. Đoàn Ngọc Sâm - Kỹ thuật viên trưởng khoa: KTVPHCN ĐH. Trần Văn Tuấn

Khoa Ngũ quan

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1238

- Ngày thành lập: 08/11/2013 - Phụ trách khoa: BS. Trần Xuân Hưng - Điều dưỡng trưởng khoa: CN Điều dưỡng Đỗ Thị Thủy

Khoa Dược

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:2146

- Ngày thành lập: 05/9/2000 - Trưởng khoa : DSCKI. Trần Thị Vân - Phó trưởng khoa : DS. Lê Thị Thúy

Khoa Dinh dưỡng

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1088

- Ngày thành lập: 08/11/2011 - Phó Trưởng khoa: CN. Trần Thị Phương Lan

Khoa Cận lâm sàng

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1247

- Ngày thành lập: 10/3/2010 Phụ trách khoa: BSCKI. Phạm Đăng Khoa Kỹ thuật viên trưởng khoa: KTVXN. Nguyễn Thị Hoa

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 •   21/09/2018
 •   Đã xem:1071

- Ngày thành lập: 08/11/2011 - Phó Trưởng khoa: ĐD. Phạm Thị Ngọc Hiến