hotline (0221) 3550 741

Giới thiệu bệnh viện

  •   21/09/2018
  •   Đã xem:1312

Bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, được thành lập theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh - Đây là Quyết định mang tính chiến lược về phát triển Y học cổ truyền của tỉnh nhằm kế thừa phát huy tiềm năng, vốn quý của YHCT trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.