hotline (0221) 3550 741

Giới thiệu bệnh viện

  •   21/09/2018
  •   Đã xem:3302

Bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, được thành lập theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh - Đây là Quyết định mang tính chiến lược về phát triển Y học cổ truyền của tỉnh nhằm kế thừa phát huy tiềm năng, vốn quý của YHCT trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ban Lãnh đạo Bệnh viện

  •   21/09/2018
  •   Đã xem:2645