hotline (0221) 3550 741

ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ

20/03/2020
Ứng dụng NCOVI cho người dân Việt Nam

Từ 10.3 thực hiện khai báo sức khoẻ tự nguyện trên toàn quốc. Người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên hệ thống phần mềm riêng (app khai báo y tế NCOVI) phục vụ phòng chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2.

Ứng dụng NCOVI cho người dân Việt Nam

Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng này để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Được biết, những thông tin này sẽ được bảo mật và quản lý chặt chẽ, chỉ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ cộng đồng.

Ngoài ra, ứng dụng cũng có chức năng thông tin dịch bệnh ở Việt Nam và trên thế giới cũng như thông tin khuyến cáo phòng bệnh, cùng chức năng cảnh báo khu vực có dịch cho phép người dân biết khu vực nào đang có dịch để chủ động phòng tránh.

Ứng dụng còn là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi các khuyến cáo tới người dân, vì vậy đề nghị người dân thường xuyên sử dụng ứng dụng.

Người dân sau khi tải về cần nhập thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, giới tính, thông tin địa chỉ, thông tin số điện thoại. Sau đó tích cam kết các thông tin khai là đúng sự thật. Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dân cần nhập mã xác thực – mã bảo mật. Cuối cùng, nhấn gửi tờ khai.