hotline (0221) 3550 741

Thuốc TEANTI 20mg

03/08/2021
Thuốc TEANTI 20mg

                                                                     THUỐC TEANTI  20mg


       Theo thông tư 30: Hoạt chất Trimetazidin, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị triệu chứng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ hoặc người bệnh không dung nạp với các liệu pháp điều trị khác