hotline (0221) 3550 741

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

30/08/2022
Gói thầu mua sắm bổ sung VTYT của Bệnh viện