hotline (0221) 3550 741

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho Điều dưỡng trong Bệnh viện

30/05/2022
Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - KSNK tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho Điều dưỡng

 Chiều ngày 30/5/2022 Phòng Điều Dưỡng - Dinh dưỡng - KSNK tổ chức buổi tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho Điều dưỡng trong bệnh viện.