hotline (0221) 3550 741

TẶNG CÁC BÁC SỸ, ĐIỀU DƯỠNG KHOA NGŨ QUAN

16/04/2021
Bài thơ cảm ơn của bệnh nhân Nguyễn Thị Nghĩa dành tặng những người thầy thầm lặng

Đồng hành cùng người bệnh trong cuộc chiến đấu với bệnh tật, niềm vui của những người khoác áo blouse trắng chỉ đơn giản là nhìn thấy sức khỏe bệnh nhân tiến triển từng ngày, hay nhận được những dòng thơ, lời cảm ơn chứa chan tình cảm.