hotline (0221) 3550 741

Phòng Tổ chức hành chính

21/09/2018
- Ngày thành lập: 02/7/2000 - Trưởng phòng: Kỹ sư. Đỗ Văn Triệu - Phó Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Thảo
Trưởng phòng:  Kỹ sư. Đỗ Văn Triệu Phó Trưởng phòng:  CN. Phạm Thị Thảo

 

 

Phát huy nguồn nhân lực – vật lực của đơn vị đảm bảo kỷ cương đơn vị.


Tập thể Phòng Tổ chức hành chính