hotline (0221) 3550 741

Phòng Tài chính kế toán

21/09/2018
- Ngày thành lập: 01/7/2000 - Trưởng phòng: KTĐH. Quách Thị Lịch - Phó Trưởng phòng: Ths Kinh tế. Lê Thị Chinh
Trưởng phòng: KTĐH. Quách Thị Lịch  Phó Trưởng phòng: Ths Kinh tế. Lê Thị Chinh

 

 


Tập thể phòng Tài chính kế toán