hotline (0221) 3550 741

Phòng Kế hoạch tổng hợp

21/09/2018
- Ngày thành lập: 05/9/2000 - Phó trưởng phòng: Bác sĩ CKI Hoàng Nguyễn Huyền Trang


Phó trưởng phòng: BSCKI Hoàng Nguyễn Huyền Trang

 

Là xương sống của Bệnh viện, chủ động kế hoạch định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật – đào tạo – nghiên cứu khoa học đúng quy chế.

Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp