hotline (0221) 3550 741

Phòng Điều dưỡng

21/09/2018
- Ngày thành lập: 08/11/2011 - Trưởng phòng: CNĐD. Bùi Quang Tùng


Trưởng phòng:   CNĐD. Bùi Quang Tùng

 

Xây dựng người điều dưỡng thành thạo về kỹ thuật, khéo léo trong giao tiếp, tận tình chu đáo trong chăm sóc.

Tập thể Phòng Điều dưỡng