hotline (0221) 3550 741

Kiểm tra tay nghề điều dưỡng, kỹ thuật y năm 2022

20/04/2022
Ngày 20-4-2022

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và an toàn cho người bệnh. Hàng năm, bệnh viện YDCT tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi tay nghề điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Thông qua kiểm tra đánh giá sẽ góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp trong điều trị và chăm sóc người bệnh, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

 

                                   Một số hình ảnh kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng tại các khoa lâm sàng

                                                                 Phần thi của Điều dưỡng tại khoa PHCN