hotline (0221) 3550 741

Khoa Nội - Nhi

21/09/2018
- Ngày thành lập: 01/11/2000 - Phó Trưởng khoa: BSCKI. Hoàng Văn Bình - Điều dưỡng trưởng khoa:Thạc sỹ YTCC Nguyễn Ngọc Hải