hotline (0221) 3550 741

Khoa khám bệnh

21/09/2018
- Ngày thành lập: 15/9/2000 - Phụ trách khoa: BS.Hoàng Nguyễn Huyền Trang - Điều dưỡng trưởng khoa: CN ĐD. Đoàn Thị Hồng Duyên
Phụ trách khoa: BS.Hoàng Nguyễn Huyền Trang Điều dưỡng trưởng khoa:
CN ĐD. Đoàn Thị Hồng Duyên 
 


Luôn niềm nở, thủ tục nhanh, chẩn đoán đúng và tư vấn chính xác bệnh tật cho người bệnh.
 

Tập thể Khoa khám bệnh