hotline (0221) 3550 741

Khoa Châm cứu dưỡng sinh

21/09/2018
- Ngày thành lập:07/01/2004 -Trưởng khoa: BSCKI. Bạc Thùy Lan - Điều dưỡng Trưởng khoa: CNĐD Đỗ Thị Mỹ Hạnh