hotline (0221) 3550 741

Khoa Châm cứu dưỡng sinh

21/09/2018
- Ngày thành lập:07/01/2004 - Phó Trưởng khoa: BSCKI. Bạc Thùy Lan - Điều dưỡng Trưởng khoa: CN. Đỗ Thị Thủy (2189)
 Phó Trưởng khoa: BSCKI. Bạc Thùy Lan  Điều dưỡng Trưởng khoa: CN. Đỗ Thị Thủy

 

 

 


Tập thể Khoa Châm cứu dưỡng sinh