hotline (0221) 3550 741

Khoa Cận lâm sàng

21/09/2018
- Ngày thành lập: 10/3/2010 Phụ trách khoa: BSCKI. Phạm Đăng Khoa Kỹ thuật viên trưởng khoa: KTVXN. Nguyễn Thị Hoa
Phụ trách khoa: BSCKI. Phạm Đăng Khoa Kỹ thuật viên trưởng khoa:
  KTVXN. Nguyễn Thị Hoa

 

 

Nâng cao trình độ, hiện đại hoá trang thiết bị góp phần chẩn đoán chính xác


Tập thể khoa Cận lâm sàng