hotline (0221) 3550 741

KHÁM SỨC KHỎE CHO CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 2

18/05/2022
Bệnh viện Khám sức khỏe định kỳ

KHÁM SỨC KHỎE CHO CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 2

Bệnh viện YDCT tỉnh Hưng Yên vinh dự là 1 trong những bệnh viện khám sức khỏe cho người lao động và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hôm nay, Bệnh viện YDCT tỉnh Hưng Yên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 62 cán bộ, người lao động thuộc công ty cổ phần Quản lý đường sông số 2.