hotline (0221) 3550 741

HƯỚNG DẪN PHA TIÊM/ TRUYỀN VÀ BẢO QUẢN MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH

02/08/2021
Cách pha tiêm, truyền và bảo quản một số loại kháng sinh

BỆNH VIỆN YDCT

KHOA DƯỢC

 

 

 

THÔNG TIN SỬ DỤNG THUỐC

HƯỚNG DẪN PHA TIÊM/ TRUYỀN VÀ BẢO QUẢN MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH

          Căn cứ theo Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (ban hành kèm theo Quyết định 708/QĐ-BYT); Thông tin thuốc trong Dược thư Quốc gia Việt Nam 2009 và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, tổ thông tin thuốc-khoa Dược đã xây dựng hướng dẫn pha tiêm/truyền và bảo quản các kháng sinh hiện đang sử dụng tại bệnh viện (Bảng 1), để các khoa sử dụng làm căn cứ trong thực hành tiêm, truyền thuốc cho người bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả.

          Theo hướng dẫn này, các kháng sinh ampicillin+ sulbactam, cefoperazon, gentamicin có thể sử dụng đường tiêm bắp sâu, tiêm/truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên đường tiêm tĩnh mạch phải đảm bảo thời gian tiêm ít nhất 3-5 phút  thực tế lâm sàng khó áp dụng đúng thời gian, tốc độ truyền tĩnh mạch chậm và có thể dẫn đến nguy cơ sốc phản vệ khi tiêm nhanh các thuốc này, vì vậy khiến nghị các khoa lâm sàng  sử dụng thuốc theo đường tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch (với cách pha và thời gian truyền) như hướng dẫn này.