hotline (0221) 3550 741

HỘI THAO KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019

05/11/2019
Hội thao kỹ thuật nhằm thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hành điều dưỡng cũng như thái độ ứng xử trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân

     Công tác Điều dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị, theo dõi, chăm sóc sức khỏe người bệnh. Nhất là trong tình hình hiện nay, toàn ngành y tế đang hướng tới sự hài lòng của người bệnh, với chủ trương lấy người bệnh làm trung tâm, việc nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, cũng như kỹ năng thực hành các thủ thuật y khoa cho đội ngũ điều dưỡng là việc rất cần thiết.

BSCKII Trương Văn Lợi - GĐBV tặng hoa cho thí sinh đạt giải nhất

 

.BSCKII Nguyễn Đức Đường - PGĐ BV tặng hoa cho các thí sinh đạt giải nhì

 

     DSCKI Trần Thị Vân - PGĐ BV tặng hoa cho các ĐD đạt giải khuyến khích

 

      Hội thao kỹ thuật nhằm thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hành điều dưỡng cũng như thái độ ứng xử trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân. Đồng thời cũng có ý nghĩa đánh giá chất lượng công tác điều dưỡng của Viện, để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của điều dưỡng viên trong từng khoa nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chùm ảnh hoạt động:

 

Các thí sinh tham gia thực hành:

 

Các thí sinh tham gia thi ứng xử: