hotline (0221) 3550 741

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BỆNH VIỆN NĂM 2022

13/01/2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ CC, VC, NLĐ NĂM 2023
Ngày 12/01/2023, Bệnh viện YDCT Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động. Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Tại Hội nghị các đồng chí đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, báo cáo thu chi tài chính và thông qua các kiến nghị của viên chức, người lao động. Đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của viên chức, người lao động.
Năm 2023, Bệnh viện đề ra các mục tiêu tập trung triển xây dựng Bệnh viện mới, triển khai bệnh án điện tử, đẩy mạnh các kỹ thuật mới, tăng cường chất lượng chuyên môn Khám chữa bệnh, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ.
Một số hình ảnh tại hội nghị: