hotline (0221) 3550 741

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

29/07/2020
Ngày 28/7, Bệnh viện YDCT tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bệnh viện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội trường Bệnh viện.

Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Hồng Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, các đ/c trong Ban lãnh đạo Bệnh viện; Trưởng, phó trưởng các khoa, phòng; Điều dưỡng trưởng, KTV trưởng các khoa, cùng toàn thể CBVC trong Bệnh viện.

Đ/c Phạm Hồng Nam phát biểu tại hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị khám, chữa bệnh của Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020 và tăng cường, giải pháp hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Phụ trách phòng KHTH  báo cáo sơ kết công tác Bệnh viện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, và báo cáo kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm của bệnh viện; Nghe các ý kiến tham luận tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

6 tháng đầu năm 2020, Bệnh YDCT tỉnh thực hiện khám bệnh cho 12.755 lượt người bệnh đạt 92.21% theo kế hoạch cả năm; Điều trị nội trú cho: 1018 lượt người bệnh đạt 50.52% ; Điều trị ngoại trú có thủ thuật cho 130  lượt người bệnh đạt 50,78%; Công suất sử dụng giường bệnh đạt 42.04%

Trong 6 tháng cuối năm, Bệnh viện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 với các giải pháp: Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện đối với công việc được phân công phụ trách; Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên bệnh viện, tập huấn thực hiện tốt quy chế giao tiếp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; Thực hiện hiệu quả đề án 1816, tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo dài hạn và ngắn hạn;Tăng cường việc quảng bá hình ảnh và công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng của Bệnh viện.