hotline (0221) 3550 741

Giải Bóng đá Thanh niên Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022

27/05/2022
Đội bóng giữa Bệnh viện YDCT và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

⚽⚽⚽ Giải bóng đá Thanh niên Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022 giữa bệnh viện YDCT và bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.