hotline (0221) 3550 741

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện phiên bản 2.0

06/11/2018
Nội dung bộ tiêu chí kiểm tra chất lượng bệnh viện được cập nhật trên Website bệnh viện, các khoa/phòng truy cập và tải bộ tiêu chí tại đây.